dalej

Wdrożenia systemów informaty­cznych

Aby określić rolę wdrażanego systemu oraz wymagania co do jego funkcjonalności, a następnie dokonać wyboru, musimy posłużyć się kontekstem naszej organizacji. Wykorzystanie architektury organizacji odbywa się na każdym etapie cyklu życia aplikacji oraz pozostałych elementów architektury IT (danych, technologii, infrastruktury).

Każda budowa
zaczyna sie od projektu.

Opracowanie wymagań funkcjonalnych na bazie procesów umożliwia właścicielowi procesu i jego wykonawcom dokładne określenie ich potrzeb w zakresie nowego rozwiązania informatycznego, a dostawcom precyzyjne ich poznanie i zrozumienie. Tylko wówczas możemy być spokojni, że opracowana koncepcja wdrożenia, będąca podstawą do dalszych prac nad uruchomianiem systemu, będzie spełniała oczekiwania przyszłych użytkowników, jak również w pewnym momencie nie przerośnie możliwości dostawcy.

Zakres oferowanych usług

Określenie funkcjonalności systemów IT

Naszym zdaniem to najlepsza forma określenia założeń funkcjonalnych dla systemów IT takich jak ERP, TMS, BPMS, Workflow, CRM czy SD. Dzięki temu potencjalni Wykonawcy dostarczą Klientowi rozwiązania zorientowane na potrzeby ich procesów biznesowych. Z drugiej strony klient nie będzie musiał płacić za funkcjonalności, które nie są potrzebne dla sprawnego zrealizowania procesu biznesowego. Innymi słowy procesowe podejście umożliwia precyzyjne określenie potrzeb, jak i  niezbędnego budżetu.

Przygotowanie OPZ, SIWZ oraz umów

Równie ważna jak procesowe określenie funkcjonalności systemów IT jest przygotowanie dokumentacji przetargowej. To bardzo ważna umiejętność, dzięki której nie zostawiamy klienta na etapie jedynie określenia funkcji i wymagań systemowych, ale tworzymy dla niego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Ogólny Przedmiot Zamówienia, czy też propozycję umów. Elementem dokumentacji są też wymagania pozafunkcjonalne.

Pomoc w wyborze kontrahenta

To bardzo ważny etap każdego projektu. Pomagamy klientowi nie tylko w określeniu kryteriów wyboru, ale także zwracamy uwagę na elementy miękkie tego procesu.

Nadzór nad wdrożeniem

Wspierając Klienta wdrażającego system IT pilnujemy, żeby wdrożenie przebiegało zgodnie z harmonogramem, w założonym budżecie i zgodnie z podejściem procesowym. Pomagamy także w kontaktach z dostawcą.

powrót