dalej

Automatyzacja zarządzania projektami

Obszar projektów, zwłaszcza w dużej organizacji, wymaga szczególnej troski, ponieważ jest to miejsce, gdzie firma może bardzo dużo zyskać, jak i wiele stracić. Nasi specjaliści pomagają nie tylko w zdefiniowaniu procesów zarządzania projektami, ale także w ich optymalizacji.

Jednak na tym nie kończy się nasza rola, ponieważ wdrażamy system klasy BPMS (web Methods), który automatyzuje te procesy. Kluczem do sukcesu jest też wdrożenie rozwiązań monitorujących i raportujących to, co dzieje się w tych procesach – robimy to za pomocą ARIS Process Mining lub ARIS Mashzone.

Zarządzanie zmianą

Często wiele opisów architektury korporacyjnej staje się niepotrzebnym artefaktem. Bierze się to stąd, że architektura cały czas ewoluuje i jeśli firma nie określi metod zarządzania zmianą, to cały wcześniej opracowany materiał staje się nieaktualny, a co za tym idzie bezużyteczny.

Nasza firma pomaga nie tylko w wypracowaniu procesu zarządzania zmianą, ale również w jego automatyzacji,  tak żeby zarówno model procesu, jak i element architektury IT, miał wyznaczone osoby odpowiedzialne, które zapewnią jego aktualność. Obszar ten wspomagamy narzędziami ARIS oraz webMethods BPMS.

Workflow BPMS

Planowanie postępowań

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i automatyzuje proces planowania postępowań zakupowych. Dzięki temu klienci mogą zaplanować budżety, zakresy inwestycji itp.

Pełnomocnictwa

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i dotyczy procesu wydawania przez zarządy pełnomocnictw.

Urlopy

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i automatyzuje proces akceptacji urlopów z jednoczesną integracją z systemami kadrowymi.

Obieg faktur

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i automatyzuje proces zatwierdzania i księgowania faktur i rachunków.

Dofinansowanie studiów

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i automatyzuje proces dofinansowania studiów dla pracowników.

Pieczątki

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i dotyczy procesu wydawania różnego typu pieczęci i pieczątek.

Uprawnienia

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i dotyczy procesu wydawania różnego typu uprawnień i dostępów do systemów IT.

Incydenty

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i dotyczy zgłaszania różnego typu incydentów, począwszy od tych związanych z ryzykiem operacyjnym, poprzez incydenty związane z ciągłością działania, a kończąc na incydentach związanych z awariami sprzętu czy systemów IT

Dofinansowanie nauki języków

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i automatyzuje proces dofinansowania lekcji języków dla pracowników.

Nadgodziny

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i dotyczy procesu akceptacji nadgodzin generowanych przez pracowników. Rozwiązanie może być powiązane z systemem kadrowym w celu wyliczenia kwoty wynagrodzenia za nadgodziny.

Delegacje

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i dotyczy ewidencjonowania wyjazdów pracowników na zewnętrzne spotkania, jak i kontroli wypłat zaliczek.

Pomysły techniczne

Rozwiązanie bazuje na webMethods BPMS i dotyczy akceptacji przez przełożonych innowacyjnych pomysłów tworzonych przez pracowników.

Powrót