dalej

Automatyzacja
procesów biznesowych (BPMS)

Automatyzacja przepływu pracy w procesach biznesowych, ich opomiarowane, ciągła analiza i raportowanie wyników zrealizowanych procesów to główne cechy rozwiązań klasy BPMS. Nowoczesne narzędzia informatyczne stosowane do „uruchamiania procesów” zapewnią w organizacji szybki dostęp do informacji oraz jej wymianę wśród uczestników procesu, a także dostępność i integrację samych systemów oraz oferowanych przez nie usług biznesowych. Automatyzując procesy biznesowe skracamy czas ich realizacji przy jednoczesnym podniesieniu poziomu ich jakości i powtarzalności.

Oferowane usługi wdrożeniowe obejmują kompleksowe wdrożenie rozwiązań klasy S-BPM w zakresie:

  • Opracowania modelu biznesowego
  • Opracowania modelu wykonawczego
  • Uruchomienia i integracji procesu w aplikacji
  • Szkoleń dla użytkowników i administratorów

Wdrożenia Systemów Informatycznych

Wróżenie systemu informatycznego zaczyna się dużo wcześniej niż sama jego instalacja i konfiguracja. Najważniejszym momentem w takim przedsięwzięciu jest bowiem precyzyjne określnie co wdrażany system ma wspierać i jakie wymagania ma spełniać. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, a potem dokonać wyboru odpowiedniego systemu oraz określić wymagania funkcjonalne co do zakresu wsparcia działań musimy się posłużyć kontekstem naszej organizacji.

„Każda budowa
zaczyna się od projektu”

Wykorzystanie architektury organizacji odbywa się na każdym etapie cyklu życia aplikacji oraz pozostałych elementów architektury IT (danych, technologii, infrastruktury). Opracowanie wymagań funkcjonalnych na bazie procesów umożliwia właścicielowi procesu i jego wykonawcom dokładne określenie ich potrzeb w zakresie nowego rozwiązania informatycznego, a dostawcom precyzyjne ich poznanie i zrozumienie. Tylko wówczas możemy być spokojni, że opracowana koncepcja wdrożenia, będąca podstawą do dalszych prac nad uruchomianiem systemu, będzie spełniała oczekiwania przyszłych użytkowników, jak również w pewnym momencie nie przerośnie możliwości dostawcy.

Wdrażanie portali korporacyjnych

Architektura korporacyjna dostarcza dodatkowej wartości jeśli informacje w niej zawarte mogą być udostępnione dla szerokiego grona pracowników organizacji, a także w pewnym zakresie dla zewnętrznych partnerów.

Wiedza zgromadzona w zbudowanym modelu organizacji może być udostępniona przy wykorzystaniu portalu korporacyjnego wiedzy o procesach. Portal może gromadzić w jednym miejscu i udostępniać pracownikom kluczowe z punktu widzenia realizacji samych procesów (np.: przebieg, formularze używanych dokumentów, wymagania czasu realizacji…) informacje, a także tworzyć szerszy, transparentny obraz organizacji.

Dostęp do wiedzy zawartej w modelu funkcjonowania organizacji ułatwia komunikację pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi, wspiera proces planowania i wdrażania zmian, a w konsekwencji pozytywnie wpływa na doskonalenie przebiegu procesów oraz zarządzania organizacją.