dalej

Zarządzanie architekturą organizacji

BIC PLATFORM – kompletna platforma do zarzą­dza­nia procesami biznesowymi

BIC Platform (Business Information Center) firmy GBTec jest aplikacją oferującą kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania architekturą korporacyjną w każdej organizacji. Baza danych opracowana w aplikacjach BIC Platform stanowi centralną platformę wiedzy umożliwiającą modelowanie, analizę i wizualizację funkcjonowania organizacji. BIC Platform jest liderem wśród ofertowanych na rynku narzędzi informatycznych w zakresie zorientowanego na procesy zarządzania organizacją. BIC Platform oferuje z jednej strony prostotę użycia, co umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy, a z drugiej strony kompleksowe i wszechstronne rozwiązania pozwalające na zamodelowanie architektury organizacji stosownie do potrzeb i wymagań użytkowników.

BIC PLATFORM

Kliknij aby powiększyć schemat

Zintegrowany, wszechstronny, kompletny i niezwykle prosty w użyciu.

  • Zbuduj przejrzysty i kompletny opis procesów biznesowych
  • Odkryj potencjał optymalizacji i zwiększ efektywność działania
  • Zidentyfikuj relacje łączące procesy biznesowe i systemy IT
  • Zdefiniuj niezbędne zasoby I oceń wymagania kosztowe wykorzystując procesowo zorientowane kalkulacje
  • Zaprojektuj docelowe procesy i struktury
  • Przygotuj i Wprowadź zmiany i usprawnienia wykorzystując sprawna komunikację
  • Zaplanuj I przeprowadź wewnętrzne I zewnętrzne audyty wykorzystując profesjonalną dokumentacje zarządczą
  • Monitoruj efektywność procesów I systemów IT

BIC Platform jest wynikiem ustawicznego badania i wdrażania wymagań oraz oczekiwań klientów połączonych w wszechstronny system BPM. Jego modułowa struktura, a także duży stopień integracji i skalowalność sprawiają, że jest to system który spełni potrzeby każdej organizacji.

Więcej informacji na temat BIC Platform u nas lub na stronach www.gbtec.de

Automatyzacja procesów biznesowych

Aplikacja biznesowa następnej generacji

Przy wykorzystaniu zaledwie 5 symboli możesz zbudować działającą aplikację automatyzującą procesy biznesowe. Możesz wprowadzać w nich zmiany, upraszczać lub budować kolejne – wszystko prosto, szybko i intuicyjnie.

Metasonic © Suite jest platformą automatyzującą procesy biznesowe, której celem jest dostarczenie rozwiązań umożliwiających osiągnięcie konkurencyjnej przewagi w zarządzaniu procesami biznesowymi.

abyś zawsze wyprzedzał rywali

Oczywiście, wiele tradycyjnych narzędzi BPM dąży do poprawy procesów na bardziej efektywne i dostosowane do wymagań otoczenia. Jednak czy przy dużym skomplikowaniu obsługi tych narzędzi oferowane przez nie funkcjonalności są skutecznie wykorzystywane? Metasonic © Suite oferuje intuicyjny, oparty na naturalnej komunikacji język opisu procesu, prostotę obsługi i sprawia, że osiągnięcie celu jest o wiele szybsze!

Metasonic © Suite

Kliknij aby powiększyć zdjęcie

Podmiotowo zorientowany BPM (S-BPM)

Metasonic © Suite jest oparty na podmiotowo zorientowanym zarządzaniu procesami biznesowymi (S-BPM). S-BPM "subject-oriented business process management” odnosi się do formalnej notacji stosowanej do opisania i uruchamiania procesów biznesowych. Koncentruje się ona na komunikacji i interakcji między uczestnikami procesu – podmiotami – poszczególnymi aktorami.

S-BPM odróżnia się od innych notacji modelowania małą ilością wykorzystywanych symboli i naśladowaniu naturalnego sposobu komunikacji wykorzystującego postrzeganie otoczenia z perspektywy „podmiotu” aktora / uczestnika. Tworzy to proste i intuicyjne środowisko do zebrania informacji o sposobie działania i komunikowania poszczególnego PODMIOTU – uczestnika procesu.

Taka koncentracja na podmiocie, w połączeniu z dedykowanym narzędziem Metasonic © Suite umożliwia uczestnikom procesu zamodelowanie procesów, w których uczestniczą na podstawie własnego doświadczenia – niejako z pierwszej ręki, oraz błyskawiczne ich uruchomienie i przetestowanie. Procesy S-BPM mogą być uruchamiane natychmiast po zamodelowaniu.

Więcej informacji na temat Metasonic © Suite u nas lub na stronach www.metasonic.de