dalej

Ateris Collabora­tion Hub

Zarządzanie ciągłością działania

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) to moduł rozwiązania ACH, który umożliwia całościowe wdrożenie ciągłości działania w organizacji. Pozwala na opracowanie planów BCP, wyliczenie RTO czy RPO, przeprowadzenie analizy BIA, czy testów i aktualizacji planów BCP.

Ryzyko

Moduł służący do zarządzania ryzykiem w organizacji. Jego podstawowe funkcje to analiza ryzyka inherentnego, rezydualnego, inwentaryzacja ryzyk, wyliczanie wartości ryzyka oraz zgłaszanie wystąpień ryzyka.

RODO

Część rozwiązania ACH służącego do zarządzania danymi osobowymi. Dzięki temu w jednym miejscu mamy zgromadzoną informację o tym, kto ma dostęp do jakich danych, możemy uruchomić proces akceptacji dostępu do danych osobowych czy dokonywać różnorakiej analityki RODO.

Audyty

Kolejny moduł rozwiązania ACH zapewniający zarządzanie audytami. W module tym możemy zaplanować audyty, przeprowadzić je, wygenerować raport niezgodności, zaplanować działania korygujące i zapobiegawcze czy ocenić audytorów.

Bezpieczeństwo informacji

Dostęp do informacji musi być reglamentowany. Nie wszyscy muszą widzieć wszystko. Dlatego w module tym uzgadniamy jakie informacje są dla nas poufne, tajne czy ogólnie dostępne. Z drugiej strony możemy uruchomić proces akceptacji, określając co i komu będziemy udostępniać.

Helpdesk

Moduł stworzony z myślą o zgłaszaniu błędów w aplikacjach i sprzęcie informatycznym. Posiada wbudowany SLA, dzięki któremu możemy na bieżąco śledzić proces obsługi błędów.

Mini CRM

Moduł pomagający w obsłudze relacji z klientami. Umożliwia wprowadzenie wszelakich danych na temat klienta i osób u niego pracujących, zgłaszania zdarzeń z nim związanych i prowadzenia całościowej historii. Ma też możliwość wprowadzania danych finansowych na temat projektów.

Rezerwacje sal konferencyjnych

Moduł pozwalający na zarządzenia rezerwacjami sal konferencyjnych, między innymi na przyznawanie dostępu, zarządzanie kluczami oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających dostęp.

Powrót